Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

หลักการทำงาน ของบริษัทฯ

1.ซื่อสัตย์ จริงใจ และเที่ยงตรง

2.ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และครบถ้วน

3. เสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

4. สินค้าดี มีคุณภาพ

5. ราคาย่อมเยาว์
6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
7. ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา

รูปบริษัท คู ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

99/182 หมู่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เราคือผู้นำในการจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หรือตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ (Anti Static Device, Ionizer) และเรามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง ทางเราจึงมุ่งเน้นให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ในกระบวนการผลิตของท่าน และเรายังมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นถึงการขายเพียงอย่างเดียว แต่ทางเราเน้นเรื่องการบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

เกี่ยวกับบริษัทฯ

My Transportation

เรานำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งการขนส่งของเรานำเข้าๆมาหลายทาง ไม่ว่าจะมาทาง เครื่องบิน เรือ และอื่นๆ ซึ่งทางเราได้เลือกใช้ Carrier ที่มีชื่อเสียงและไว้ใจได้เรื่องของคุณภาพของการขนส่งและการส่งของตรงต่อเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางบริษัทฯ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถไว้ใจได้ เนื่องจากบริษัทเราผ่านการจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบบริษัทจริงๆ ซึ่งท่านสามาถตรวจสอบได้

KANSAI

Reference My Customer

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT