Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

การที่เราจะแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ได้เราต้องทำความรู้จักก่อนว่า ไฟฟ้าสถิตย์ คืออะไร และไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร

  1. ในโลกนี้ มี 2 ประจุด้วยกัน คือ ประจุบวก และประจุลบ ซึ่งประจุบวกหมายถึง การสูญเสียอิเล็คตรอน ส่วนประจุลบหมายถึงการได้รับอิเล็คตรอน ซึ่งจะเห็นได้ว่าประจุบวกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนคือ อิเล็คตรอน

  2. Bulletไฟฟ้าสถิตย์ คืออะไร มีประจุบวก และประจุลบไม่เท่ากัน

  3. Bulletไฟฟ้าสถิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นได้ 3 สาเหตุหลักๆ คือ การสัมผัส การเสียดสี และการเหนี่ยวนำ

  4. Bulletประจุจะอยู่หนาแน่นบริเวณที่เป็นปลายแหลม นี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงว่า ทำไมเข็มของอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ต้องแหลม

  5. Bulletไม่ว่าจะเป็นฉนวนหรือตัวนำ ก็สามารถเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้หมด

  6. Bulletความแตกต่างระหว่าง ตัวนำและฉนวนคือ ตัวนำสามารถถ่ายเทประจุได้ ส่วนฉนวนนั้นไม่สามารถถ่ายเทประจุได้

  7. Bulletวิธีแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์เบื้องต้น อย่างแรกต้องดูว่าวัตถุที่เกิดไฟฟ้าสถิตย์นั้นมีค่าความต้านทานเป็นอะไร ฉนวน หรือตัวนำ ถ้าเป็นตัวนำเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการต่อกราวด์ ส่วนถ้าวัตถุนั้นเป็นฉนวน สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าสถิตย์ได้โดยใช้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Air Ionizer) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ปืนทำลายไฟฟฟ้าสถิตย์, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น