พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Ionizer Blower/ Ionizing Blower)

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Hot Line:

Contact: Jarundej (Boss)

081-588-9902

HOME            ABOUT        AIR IONIZER            ESD FABRIC            TOOLS & MEASUREMENT            CONSUMABLE            Make2Order            FAQs            CATALOG            CONTACT                   

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมเป่าประจุ Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมสลายประจุ Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-001,พัดลม อีเอสดี Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลม ESD Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลม anti static Dr. Schneider รุ่น SL-001, ionizer blower Dr. Schneider รุ่น SL-001, ionizing blower Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมล้าง ESD Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider รุ่น SL-001, พัดลมไอออนไนเซอร์ Dr. Schneider รุ่น SL-001,

Keyword ที่เกี่ยวข้อง

Specification of Ionizer Blower Dr. Schneider Model SL-001

  1. 1)Current Consumption: 110VAC 60 Hz/220VAC 50 Hz

  2. 2)Current Draw: Max. 0.25 A(Fan high, Light On)

  3. 3)Air Volume Output:Low 45CFM, High: 110 CFM

4) Operating Temperature: 0℃~-122℃

5) Enclosure: Stainless Steel

6) Size: 190(L) x 95(W) x 260(H) mm.

7) Decay time ≤1.0S ( 1000V decrease to 100V at 300mm)

  1. 8)Ion Balance: ≤± 10V

  2. 9)Weight: 8.8 Kg.

  3. 10) Area Coverage: 60cm x 120cm

  4. 11) Finish: Powder Coat